Våre prosjekter

Digital Norway driver frem og er involvert i en rekke prosjekter som alle bidrar til å få fart på digitaliseringen i Norge!

Vi setter datadeling og livslang læring på agendaen

For å få fart på digitaliseringen av norsk næringsliv er vi avhengig av et godt samarbeid mellom offentlig sektor, akademia, virkemiddelapparatet, organisasjoner og næringslivet. Gjennom en rekke prosjekter jobber vi med dette hver eneste dag. Her finner du mer informasjon om prosjekter vi er involvert i.

Prosjekt

Fasilitatoren – våre fysiske kurs

I samarbeid med Stiftelsen Teknologiformidling fasiliterer vi kurs og workshops innen teknologi og innovasjon. Trenger din bedrift hjelp til å komme i gang?

Prosjekt

Ledergruppens kickstart på digitalisering 

Vi hjelper dere med en enkel kartlegging av bedriftens digitale modenhet og en oppfølgende workshop.

Prosjekt

Datafabrikken

Med DigitalNorway i førersetet, skal Datafabrikken gjøre det mulig for norske små og mellomstore bedrifter å ta del i den datadrevne økonomien.

Prosjekt

Kompetanseprogram

Konkurransekraft og Vekst er en todagers workshop hvor bedriftsledere lærer å anvende enkle metoder for å oppnå økt konkurransekraft.

Prosjekt

Kompetansemegler

Kompetansemegler er en gratis tjeneste for Oslo-bedrifter som trenger rådgivning og veiledning innen forskningsdrevet innovasjon.

Prosjekt

Industrial Digital Academy (IDA)

Åpent og gratis kompetansehevingsprogram for industrielle næringer.

Prosjekt

De gode hjelperne

De gode hjelperne er leverandører av teknologi eller kompetanse som har et ønske om å tilføre verdi til det norske SMB-landskapet gjennom økt kompetanse, enklere navigering og tilgang til relevante produkter og tjenester.

Prosjekt

Videreutdanning

I samarbeid med landets største og viktigste utdanningsinstitusjoner utvikler vi en serie etter- og videreutdanningstilbud tilpasset næringslivets behov.

Prosjekt

Deling av data på norsk sokkel

En samarbeidskoalisjon med viktige operatører og leverandører på norsk kontinentalsokkel, som utvikler retningslinjer og beste praksis for tilgjengeliggjøring og bruk av data på tvers av selskaper.

Prosjekt

Nettselskapenes digitaliseringsinitiativ

Alle de største nettselskapene i Norge samarbeider om å få på plass grunnlaget for digital samhandling. DigitalNorway initierte dette og er med videre i bransjesamarbeidet.