Prosjekt

Datafabrikken

Vi jobber sammen med våre eiere, andre partnere i næringslivet, offentlig sektor og akademia med å etablere en datafabrikk. 

Overgangen til en mer datadrevet økonomi hvor vi i økende grad tar i bruk kunstig intelligens (KI) eller annen avansert analyse av data for å skape ny verdi og innsikt er avhengig av anvendbare data – data med rett kvalitet. Derfor jobber DigitalNorway sammen med noen av sine eiere og andre partnere i privat næringsliv, offentlig sektor og akademia med å etablere en datafabrikk. Å gjøre datasett og datastrømmer gode, strukturerte og tilgjengelige krever kompetanse, løsninger og infrastruktur de aller fleste norske bedrifter og mindre offentlige virksomheter ikke har. Dette skal Datafabrikken bidra til å løse. 

Verdiskapende bruk av data krever kompetanse og kapasitet

Utvikling av ny verdi basert på data baseres på avansert bearbeiding og analyse, og iTilgang til data er en ting. Men, i tillegg til tilgang må også dataene være av rett teknisk kvalitet, rettigheter til foredling og videre bruk må være på plass, de må være «vasket og renset» for feil, eventuelle problemstillinger knyttet til personvern (GDPR) eller andre tilsvarende forhold må være løst. Dette innebærer alt sammen behov for ulik spesialkompetanse og kapasitet de fleste norske bedrifter ikke har, og normalt ikke vil ha kapasitet til å bygge opp. I stedet for at hver og en bedrift må bygge opp nye kompetanse og kapasitet for å gjøre dette på egen hånd gjør vi dette gjennom datafabrikken – og gjør det tilgjengelig for alle de som vil. 

Forenklet skisse av Datafabrikk
Forenklet skisse av Datafabrikken og økosystemet rundt

Figuren over viser en skisse av Datafabrikken og økosystemet rundt. I Datafabrikken får tilbydere og brukere av data tilgang på funksjoner og ressurser som er nødvendige for å skape digitale tjenester og ny næring basert på data. Datafabrikken skal primært være en formidler av data tilgjengelig fra ulike kilder, og en tilrettelegger for at SMBer og oppstartselskaper kan få tak i relevante data og støtte til å bearbeide disse. Dataene formidlet gjennom Datafabrikken vil komme fra privat næringsliv eller offentlige virksomheter.

Datafabrikk "servicekontor"
Datafabrikken vil kunne sees på som et “servicekontor”, og vil samarbeide med ulike miljøer over hele landet.

Funksjoner i Datafabrikken 

Datafabrikken skal ta rådata og gjøre dem klare så de kan danne grunnlaget for verdiskapende virksomhet, levert av andre enn de som eier dataene. Ulike datasett og ulike datastrømmer vil kreve ulik grad av foredling og avklaring i Datafabrikken. DigitalNorway vil sammen med sine partnere fremover jobbe med å utvikle de nødvendige funksjonene som Datafabrikken må besitte.

Noen av disse vil være:  

  • Navigering – hvor kan SMB og andre finne egnede datasett og -strømmer
  • Dokumentasjon av datasett og datastrømmer – Kvalitetssikre input
  • Styring av avklaring av tilgang og samtykke
  • Avklare rettigheter til bruk av data og rettigheter til tjenester skapt fra dem
  • Regulatorisk vask og rens
  • Tilgang til verktøy for KI og avansert analyse

DigitalNorway gjør dette sammen med gode samarbeidspartnere

DigitalNorway har etablert en arbeidsgruppe som utvikler Datafabrikken sammen med oss.  I tillegg vil det være behov for flere viktige støttespillere som til sammen vil utgjøre det økosystemet som må være på plass for å realisere de funksjoner, data- og verdikjeder som skal til. Noen av disse er allerede godt integrert i arbeidet, andre vil komme om bord i tiden fremover.