Bli en digital pådriver i din virksomhet

Alle virksomheter bør ha en digital pådriver som kan bidra til å heve den digitale kompetansen til medarbeidere som henger etter. I dette programmet får du både kunnskapen, verktøyene og verktøykassa for å gjøre en reell endring i din virksomhet.

Lær om digitale teknologier, data og smidige arbeidsformer

For HR-ansatte, ledere og medarbeidere som brenner for digital utvikling og læring i egen virksomhet

Digital læring og fysisk workshop

Bli med DigitalNorway

Digitaliseringen stopper ikke, og det krever at alle følger med. Et av DigitalNorways viktigste oppdrag er å hjelpe bedrifter med å forebygge digitalt utenforskap, og å sikre at den enkelte medarbeider skjønner hvilken verdi data og digitale teknologier kan tilføre bedriften. Forandring kommer innenfra, sies det – derfor er dette programmet tilrettelagt slik at bedriftens egne ansatte gis opplæring i hvordan de lærer opp de andre i bedriften. Prosjektet er støttet av Stiftelsen Teknologiformidling og Google Org.

Kompetanseheving med egne digitale pådrivere

For å henge med i dagens arbeidsliv er det avgjørende at alle medarbeidere har et minimumsnivå av digital kompetanse.

For mange er lav digital kompetanse til hinder for å delta aktivt i verdiskaping med bruk av data og digitale teknologier. Dette vil DigitalNorway gjøre noe med!

I dette kompetansetilbudet gir vi opplæring av utvalgte ansatte til å bli digitale pådrivere i sin virksomhet! En digital pådriver vil være en drivkraft som skal inspirere, veilede og lære opp andre medarbeidere til å bli kjent med mulighetsrommet som data og digitale teknologier gir, og starte reisen til å bli digitale fornyere.

Slik får flere av de digitalt usikre ansatte et rykk oppover kompetansetrappa med økt engasjement, mestring og innovasjonskraft. 

Hva er inkludert i programmet?

Alle som deltar i programmet og skal bli en digital pådriver, må delta på en todagers workshop. I workshopen vil anerkjente fagpersoner og kursledere gi deg den kunnskapen du trenger for å kunne blir en digital pådriver i din virksomhet. Dette inkluderer:

💡Kunnskap og praktiske ferdigheter om smidige arbeidsformer, inspirert av “innovatørens og entreprenørens metoder” og verktøy.

💻 Opplæring og tilgang til digitale kurs om tre ulike temaer; data, digitale teknologier og smidige arbeidsformer. Kurspakkene danner grunnlaget for kompetansepakken som skal distribueres videre til kollegaer i virksomheten for et bredt kompetanseløft innen digitalisering. Alt kursinnhold er utviklet av eksperter fra norsk næringsliv og akademia

😀 Tips og verktøy om hvordan jobbe med opplæring internt i en virksomhet, samt kompetanse på bruk og implementering av smidige arbeidsformer i egen virksomhet.

Det kreves ingen forkunnskaper hos deltakerne utover et ønske om å bli en digital pådriver i egen virksomhet, og en interesser for teknologi, data og nye smidige måter å jobbe på. Vi anbefaler at opptil tre personer fra en virksomhet deltar i programmet.

Hvem passer dette programmet for?

Programmet er egnet for virksomheter i både privat- og offentlig sektor som ønsker et ekstra løft for sine erfarne ansatte og seniorer som er digitalt usikre.


Hvilken verdi gir det å ha en digital pådriver i virksomheten?

Kompetansetilbudet vil bidra til at virksomheten får realisert uforløst potensiale hos sine ansatte og få fart i et arbeidsliv der den digitale utviklingen går raskt.

Erfarne medarbeidere – med ny digital kompetanse og ferdigheter – er nøkkelen!

Dette kan bidra til:

  • Økt innovasjon og digital omstilling
  • Sterkere organisasjonskultur og engasjement blant ansatte
  • Bli en attraktiv arbeidsgiver i markedet


Slik foregår programmet:

Vi anbefaler at virksomheten finner 1-3 ansatte som deltar. Hvis en deltager, kan han/hun melde seg på via betalingsløsningen nedenfor. Hvis flere deltagere, kan dere ta kontakt for påmelding og tilsendt faktura.

Dere vil deretter få tilsendt praktisk informasjon om workshopen og en digital kurspakke på teknologi, data og smidig arbeidsmåter.

Pris

15 000 kr per ansatt

*Hvis det er flere fra samme virksomhet, er prisen 10 000 kr for deltager 2 og 3.

Påmeldingsfrist 15.10.22

Meld bedriften på kompetanse-programmet innen 15. oktober.

Dato for workshop:

25.-26. oktober

Innholdet i opplæringen av digitale pådrivere:

1. Selvstudie for basiskompetanse med anbefalte digitale kurs for innføring i data, digitale teknologier og smidige arbeidsmåter.

2. Workshop: To dagers fysisk opplæring med eksperter. Deltagerne får en egen håndbok og verktøykasse for å implementere læring i bedriften.

3. Praktisk øvelse som digital pådriver for å utøve rollen internt gjennom workshop og utrulling av digitale kurs.

4. Medlem av DigitalNorway sitt nettverk av digitale pådrivere

Meld på og kjøp her

Navn(Påkrevd)
Søk på bedriftsnavn eller organisasjonsnummer
Ønsker du å motta nyhetsbrev fra DigitalNorway?
Price:
Please check if you have activated a Stripe feed for your form.
Hidden

Ta gjerne kontakt hvis spørsmål eller ved flere deltagere og fakturabehov!

grunnkompetanse

leder